Pravidlá #CHL 2023/2024

I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA #CHL

- Cassovia Hockey League tvorí aktuálne 17 tímov
- tímy hrajú v jednej skupine a každý s každým dva krát, každý tím odohraje 32 zápasov
- rozhodujú minimálne dvaja certifikovaní rozhodcovia
- povinné sú dve sady tímových dresov (tmavé a svetlé) vrátane brankárov, odporúčajú sa hokejové štucne vo farbe dresu
- celkový víťaz predchádzajúceho ročníka má právo vybrať si farbu dresov na celú sezónu a súper je povinný to akceptovať bezohľadu či je hosť alebo domáci
- platí absolútny zákaz bývalých profesionálnych hokejistov aj aktuálnych, vrátane žiakov (okrem HP 0 až HP 4), dorastu či juniorov
- po ukončení základnej časti sa hraje play off, priamo postupujú prví štyria. Tímy umiestnené na piatom až dvanástom mieste hrajú o postup do štvrťfinále (tzv. baráž = 5. vs 12.; 6. vs 11.; 7. vs 10.; 8. vs 9. na dva víťazné zápasy v priebehu jedného víkendu). Nasadenie do play off bude po postupe tímov z baráže určené na základe lepšie umiestnených po základnej časti.
(Napr. : 5. postupujúce miesto do play off = 6. umiestnený tím v základnej časti; 6. postupujúce miesto do play off = 8. umiestnený tím v základnej časti; 7. postupujúce miesto do play off = 10. umiestnený tím v základnej časti; 8. postupujúce miesto do play off = 12. umiestnený tím v základnej časti). Štvrťfinále sa hrá na tri víťazné zápasy, semifinále na tri víťazné a finále tiež na tri víťazné zápasy. Súboj o tretie miesto je povinný a hraje sa na jeden víťazný zápas. 
- schôdze Komisie CHL sa uskutočnia minimálne 3x za základnú časť, zvoláva ich riaditeľ CHL
- vedú sa štatistiky hráčov, tabuľky tímov, elektronické zápisy zápasov, tímy používajú aplikáciu CHL
- prítomní sú dvaja licencovaní rozhodcovia, časomerač, štatista a výkonný zástupca #CHL
- domáci majú tmavé dresy a hostia svetlé, pokiaľ sa tímy nedohodnú inak, okrem výnimky pre víťaza CHL
- každý tím musí zaslať pred sezónu súpisku tímu , vo formáte ktorý určí vedenie CHL, na základe pred sezónnej súpisky vedenie CHL registruje hráčov daného tímu do aktuálneho ročníka CHL
- každý hráč musí byť schválený vedením CHL a riadne registrovaný, aby mohol nastupovať na zápasy daného ročníka CHL   

- každý tím musí absolvovať predsezónne fotenie hráčov určný ligou, fotenie je povinné, bez foto nebude zapísaný na súpisku tímu
- každý hráč musí byť registrovaný v aplikácií CHL (ktorú vedenie CHL určí) pre nastupovanie hráčov na zápasy daného ročníka CHL a manažér tímu je povinný túto registráciu zabezpečiť
- každý tím nahlasuje zápasovú súpisku hráčov výlučne cez aplikáciu CHL, ktorú vedenie CHL určilo
- akákoľvek dohody tímov mimo stanovených a platných pravidiel CHL sú zakázané
- tímy majú povinosť odoslať zápasovú súpisku do elektronickej zápisnice na web chl, prostredníctvom aplikácie, najneskôr do začiatku zápasu

 

II. BODOVANIE

- za výhru v riadnom hracom čase                   3 pts
- za výhru po samostatných nájazdoch           2 pts
- za prehru po samostatných nájazdoch         1 pts
- za prehru v riadnom hracom čase                 0 pts

Poradie v tabuľke určujú nasledovné ukazovatele v tomto poradí:

- body
- vzájomný zápas (pri remíze rozhoduje viac gólov)
- celkové skóre - rozdiel
- väčší počet strelených gólov
- nižší počet inkasovaných gólov
- väčší počet víťazstiev
- los

 

III. MIESTO A ČAS KONANIA

Hrá sa na domovskom ligovom zimnom štadióne Arény Sršňov na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach a podľa potreby na ďalšom štadióne v Košiciach a v okolí.
Hracie časy sú:
Piatok 20:20, Piatok 21:30 (Aréna Sršňov)
Sobota 18:30, 19:45, Sobota 21:00 (Aréna Sršňov)
Nedeľa 11:15, Nedeľa 12:30, Nedeľa 13:45 (Aréna Sršňov)
Hracie časy a dni sa môžu meniť, dopĺňať, rušiť podľa potrieb a požiadaviek CHL

 

IV. ROZPIS ZÁPASOV

- základná časť sa začína piatok 8.9.2023
- každý kalendárny týžden sa odohraje 8 zápasov
- každý tím je povinný nastúpiť na ktorýkoľvek z určených časov, v opačnom prípade ho čaká kontumácia 5:0 a doplatok za ľad v celkovej sume za prenájom ľadu, preloženie zápasu je možné len so súhlasom vedenia za predpokladu úhrady ľadu za neodohratý zápas, vedenie určí termín dohrávky
- rozpis je tvorený náhodne a optimálne tak, aby každý tím odohral na každom určenom čase rovnaký počet zápasov za celú sezónu, v prípade požiadavky na zmenu rozpisu môže vyhovieť vedenie maximálne do konca septembra 2023
- rozpis je plánovaný dopredu na celú sezónu základnej časti
- rozpis je generovaný elektronicky na základe náhodného poradia mužstiev
- nehraje sa
vianočné a novoročné sviatky - 23.12., 24.12., 25.12.,26.12., 27.12, 28.12., 30.12., 31.12. a 1.1.2024, 2.1.2024 a tiež veľkonočné sviatky - 29.3.2024, 30.3.2024, 31.3.2024 a 1.4.2024
- v prípade prekážky na strane Arény Sršňov sa neodohratý zápas prekladá na koniec základnej časy ako dohrávka na základe rozhodnutia vedenia CHL

 

V. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

- členský príspevok za základnú časť pre sezónu 2023/2024 pre tento rok je stanovený na 40EUR/zápas x počet zápasov + baráž + playoff. Splatnosť členského za základnú časť je maximálne v dvoch splátkach (prvá polovica najneskôr do 8.9.2023 a druhá do 31.11.2023
- úhradu členského je potrebné uhradiť na transparentný účet ligy:
Číslo účtu:
 SK53 8330 0000 0020 0120 0513
Názov účtu: Cassovia Hockey League. CHL je spôsobilá v prípade záujmu sponzorov vystaviť aj faktúru za organizáciu športového podujatia.
- zahŕňa aplikáciu CHL, videorozhodcu, archív zápasov, výsledkový servis, vedenie štatistiky, časomieru, dvoch rozhodcov, hudbu podľa vlastného výberu na zápas, profil hráčov, administrácia ligovej stránky na sociálnej sieti, správa a vývoj webu a redakčného systému, licencie, prenájom domény, hostingu, organizáciu a koordináciu ligy, riešenie podnetov a námietok zo strany tímov, kontrolnú činnosť, mediálny servis v play off  (pozápasové rozhovory, zostrihy zápasov, postprodukcia, foto...), víťazné trofeje a ocenenia, záverečný ceremoniál, reklama v médiach, puky, dresy pre rozhodcov, vedenie účtovníctva, videorozhodcu - 4x kamery, atď..

 

VI. HRACÍ ČAS

- hráči môžu nastúpiť na ľadovú plochu až potom čo ju opustí rolba,
- hra začína po uplynutí 3 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy,
- hrací čas je 3×15 minút hrubého času, 
- ak je gólový rozdiel dva góly a menej tak posledných 5 minút zápasu sa čas stopuje a píska sa aj zakázané uvoľnenie. Ak je rozdiel gólov päť a viac čas sa po inkasovanom góle nezastavuje,
- čas sa stopuje aj pri presilovkách,
- čas sa stopuje aj pri góle na nevyhnutný čas pokiaľ rozhodca nahlási časomeračovi strelca gólu a asistenciu pri góle, následne je čas spustený po odpísknutí rozhodcom. Ak je rozdiel gólov päť a viac čas sa po inkasovanom góle nezastavuje,
- prestávka medzi tretinami je 2 minúty bez úpravy ľadovej plochy,
- hrá sa podľa pravidiel SZĽH v znení neskorších zmien, ak tieto pravidlá neurčujú inak.
Aby sa nestávalo, že doba prenajatia ľadovej plochy, nebude postačovať na odohranie stretnutia, budú sa prísnejšie uplatňovať tieto pravidlá:
- trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry, po odpískaní rozhodca hodí puk do piatich sekúnd,
- rozhodca pri prerušenej hre hvizdom zvolá účastníkov na vhadzovanie a do piatich sekúnd vhodí puk do hry bez ohľadu na to či sú zúčastnení na buly obidvaja hráči, 
- ak sa mužstvo nedostaví včas na zápas (najneskôr 10 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy) prehrá, kontumačne 5:0, uhradí doplatok za ľad a nemá nárok na vrátenie členského príspevku,
- v prípade nerozhodného stavu nasledujú hneď samostatné nájazdy po troch hráčoch. V prípade, že sa nerozhodne pokračujú nájazdy po jednom hráčovi,
- puky zabezpečuje organizátor #CHL.

 

VII. SÚPISKA

Každý tím nahlasuje súpisku s počtom minimálne 15 až 25 korčuliarov + 2 brankári.

Brankári
Brankár jedného klubu tzv. "jednotka" sa nesmie zdieľať v inom klube #CHL. Druhý brankár toho istého klubu tzv. "dvojka" môže chytať maximálne v ďalších dvoch tímoch a v každom môže odchytať maximálne tri zápasy. Tím má povinnosť oznámiť vedeniu CHL nastúpenie dvojky brankára z iného tímu na zápas. Náhradní bránkari (tj. tí ktorí nie sú na žiadnej tímovej súpiske) môžu odchytať, za predpokladu, že nemôže nastúpiť z vážnych dôvodov ani jednotka ani dvojka tímu so súhlasom vedenia CHL. Bez súhlasu vedenia je automaticky kontumácia zápasu. Každého brankára schvaľuje vedenie ligy. Náhradní brankári sú evidovaní na webe chl v záložke kontakty a v playoff sú zakázaní.

Hráči
Súpiska na celú sezónu musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje. Je potrebné ju vyplniť do zdieľaného dokumentu odoslaného ligou najneskôr do 10.8.2023.

Registrácia hráča
Za registrovaného hráča sa považuje hráč, ktorý je evidovaný sčíslom dresu aj s fotografiou na webe CHL a tiež v aplikácií CHL a hráč nastupuje na zápasy s vlastným číslom tímového dresu tak ako je registrovaný na súpiske tímu v sade tímových dresov, inak nebude pripustený na zápas. Ak na zápas nastúpi hráč bez riadnej registrácie alebo bez fotografie, považuje sa za nepovoleného hráča. V prípade, že takýto hráč nastúpi bude zápas kontumovaný v neprospech tímu za ktorý nastúpil. Ak je to potrebné legitimuje sa pred zápasom priamo štatistovi, časomeračovi, manažerovi súpera alebo inému predstaviteľovi CHL na ich vyzvanie a bez obštrukcií. Za správnosť údajov zodpovedá manažér daného tímu. CHL zabezpečí fotografovanie hráčov na konkrétný termín, ktorý musia absolvovať. 


Kontumácia zápasu
Každý tím musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom 5 korčuliarov a 1 brankárom. Ak družstvo nemá k dispozícii 5 korčuliarov alebo brankára, zápas prehrajú kontumačne 0:5. Najneskôr do začiatku zápasu každého stretnutia manažér tímu v aplikácií CHL odošle  súpisku priamo do elektronickej zápisnice zápasu na stránku ligy (musí sa zhodovať so základnou súpiskou).
V prípade, že hráč ktorý nie je riadne registrovaný a nastúpi na zápas, považuje sa za nepovoleného hráča, tak zápas bude automaticky kontumovaný v neprospech tímu za ktorý nastúpil.
V prípade, že hráč nastúpi na zápas v inom drese ako je tímová sada dresu alebo s iným číslom dresu ako je registrovaný, považuje sa za nepovoleného hráča, tak zápas bude automaticky kontumovaný v neprospech tímu za ktorý nastúpil.
V prípade, že na zápas nastúpi hráč, ktorý nie je registrovaný v CHL, považuje sa za nepovoleného hráča, tak zápas bude automaticky kontumovaný v neprospech tímu za ktorý nastúpil.
V prípade, že hráč nastúpi na zápas v inom drese ako je tímová sada dresu alebo s iným číslom dresu ako je registrovaný vrátane brankárov a náhradných brankárov, považuje sa za nepovoleného hráča a  rozhodca má povinnosť takého to hráča vykázať z ľadu, bez ohľadu na akúkoľvek vzájomnú dohodu tímov.Ak hráč neposlúchne výzvu rozhodcu o vykázaní z ľadu, tak zápas bude po prešetrení vedením ligy kontumovaný v neprospech tímu za ktorý nastúpil.  
V prípade, že tím nastúpi na zápas v dresoch, ktoré sú v rozpore s článkom I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA #CHL, tak zápas bude automaticky kontumovaný v neprospech tímu ktorý sa previnil. Vedenie CHL môže zápas skontumovať kedykoľvek.


CHL Draft
Hráčov na súpisku je možné meniť a dopĺňať do 31.12.2023. Súpisku už po tomto termíne nie je možné meniť ani pre playoff. Nahlásiť nového hráča v rámci draftu je možné najneskôr v stredu pred najbližším kolom, posledného týždňa v roku. Draft hráča , ktorý už je zapísaný na súpiske iného tímu musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia , kontaktné údaje, číslo dresu a súhlas manažéra z tímu z ktorého prestupuje. Doplnenie nového hráča do aktuálnej sezóny , ktorý nie je zapísaný na súpiske iného tímu musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, číslo dresu a fotografiu hráča. Draft hráča a doplnenie nového hráča je potrebné vyplniť do zdieľaného dokumentu odoslaného ligou kedykoľvek, avšak najneskôr do 31.12.2023. Hráč musí byť riadne registrovaný a evidovaný na súpiske webu CHL a v aplikácii CHL, inak nemôže nastúpiť. Kontrolu súpisky môže robiť navzájom každý manažér tímu pred zápasom, rozhodca, štatista a člen vedenia. Hráč je povinný preukázať na výzvu vedenia sa preukázať občianskym preukazom, v opačnom prípade nemôže nastúpiť na zápas.

 

VIII. VÝNIMKA NA SÚPISKE

Výnimky adhoc (jednorázové resp. individuálne) sú zakázané, okrem prípadu, že s výnimkou jednohlasne súhlasí každý člen vedenia a všetci manažéri tímov CHL.

 

IX. REGISTRÁCIA HRÁČA V #CHL

Každý tím musí zaslať pred sezónu súpisku tímu , vo formáte a do času ktorý určí vedenie CHL , na základe pred sezónnej súpisky vedenie CHL registruje hráčov daného tímu do aktuálneho ročníka CHL
Každý hráč podlieha kontrole a schváleniu vedenia CHL, podľa pravidiel CHL ako aj podľa článku I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA #CHL a musí byť riadne registrovaný , aby mohol nastupovať na zápasy daného ročníka CHL, t.j. musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia , kontaktné údaje, číslo dresu, fotografiu a registráciu v aplikácií CHL.

Prestupové obdobie trvá do 31.12.2023. Dovtedy je možné meniť a dopĺňať súpisku do zdieľaného dokumentu odoslaného ligou kedykoľvek, avšak najneskôr do 31.12.2023. V prípade pochybnosti liga vyzve hráča na podpísanie čestného vyhlásenia, že nikdy nehral resp. nebol trénovaný a registrovaný v hokejovom klube ako žiak (od HP 5 a vyššie), junior, dorast či senior. V prípade preukázania opaku sa zaväzuje zaplatiť 5000 EUR na účet ligy. Tento záväzok je vymáhateľný v súlade s platnom právnou legislatívou Slovenskej republiky na základe notárskej zápisnice. Na žiadosť prezídia je hráč povinný preukázať, že nebol a nie je registrovaným hráčom, napr. potvrdením z relevantnej inštitúcie (SZĽH). Každý hráč udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely ligy, ak odmietne nie je pripustený hrať ligu.

OCHRANNÁ DOBA
Kontrolovať prípadnú profesionálnu minulosť hráčov má vedenie ligy možnosť do 31.12.2023. Po tomto termíne až do konca sezóny platí prezumpcia legitímnej účasti každého hráča CHL v danej sezóne bez ohľadu na relevatnosť dôkazov o jeho prípadnej profesiónalnej minulosti.

 

X. PRAVIDLÁ & TRESTY

Platia hokejové pravidlá podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH 
(nájdete ich aj tu: Pravidlá SZĽH) + pravidlo 601 - BEZKONTAKTNÝ HOKEJ (po dohode oboch tímov s rozhodcami si môžu tímy v zápase určiť úroveň/toleranciu kontaktu v danom zápase)

Niektoré ďalšie pravidlá špecifické pre #CHL
 • odst. 1) Pravidlo o zakázanom uvoľnení (icing) bude poľa pravidiel IIHF ako klasický icing. Všetky rozhodnutia počas zápasu a diania pred ním, alebo po ňom budú v kompetencii rozhodcov stretnutia, ktorí dané tresty a okolnosti uvedú do zápisu o stretnutí. Rozhodnutia rozhodcov su nemenné. Zmeniť rozhodnutie rozhodcu je možné len v tom prípade, ak zo strany ligy nedošlo k zabezpečeniu optimálnych podmienok pre uskutočnenie zápasu (napr. bol zapezpečený iba jeden rozhodca namiesto dvoch, nesprávne posúdenie situácie, atď...), čo mohlo mať vplyv na celkový výsledok zápasu. Zmeniť rozhodnutie rozhodcu v takomto prípade má iba prezídium, po súhlase konzília rozhodcov.
 • odst. 2) V prípade časového sklzu v zápase môžu rozhodcovia stretnutia po oboznámení kapitánov mužstiev upraviť výklad pravidla o zakázanom uvoľnení tak, aby bola hra plynulejšia. Ak časový sklz zapríčinilo jedno z mužstiev, rozhodcovia aplikujú takú úpravu, ktorá vzhľadom na vývoj zápasu nebude poškodzovať mužstvo, ktoré časový sklz nezapríčinilo.
 • odst. 3) Strely príklepom sú povolené.
 • odst. 4) Po troch menších trestoch udelených v jednom zápase nasleduje vylúčenie hráča do konca zápasu a môže byť začaté disciplinárne konanie. Ak sa začne disciplinárne konanie, je stanovený trest minimálne na pozastavenie činnosti hráča na jeden nasledujúci zápas. Disciplinárna komisia môže udeliť aj vyšší trest.

  Po udelení osobného trestu tj. 10 min. v zápase nasleduje automaticky začatie disciplinárnej komisie, ktorá môže udeliť trest až na 5 zápasov.

  Po udelení trestu 5+DK a 10+10 v zápase nasleduje automaticky udelenie trestu pozastavenia činnosti hráča minimálne na jeden zápas a nasleduje automaticky začatie disciplinárneho konania. O prípadnom vyššom treste pozastavenia činnosti hráča rozhodne disciplinárna komisia do najbližšieho zápasu dotknutého tímu.
 • odst. 5) Je zakázaná tzv. hra do tela a narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch (posudzuje rozhodca).
 • odst. 6) Zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie. Za bitku (zhodenie rukavíc alebo pästná výmena) v zápase sú zúčastnení iniciatívni hráči automaticky vylúčení z ligovej sezóny. Za iniciatívného hráča sa nepovažuje ten, ktorý sa iba bráni resp. chráni svoje zdravie, ale údery nevracia.
 • odst. 7) Za verbálny alebo fyzický útok na rozhodcu (nie inzultácia) udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelená finančná pokuta minimálne vo výške 50€ a zákaz činnosti na 1 až 3 zápasy nepodmienečne, pri opakovanom verbálnom útoku môže byť hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažnej sezóny. O výške pokuty rozhoduje disciplinárna komisia. Výťažok z pokút bude venovaný Detskej onkológií v Košiciach.
 • odst. 8) Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 500 EUR inak bude doživotne vylúčený z #CHL.
 • odst. 9) S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu vo vyznačenom priestore, vo výnimočných prípadoch a so súhlasom rozhodcu aj jeho asistenti. V prípade ak na ľade nie je kapitán tímu, môže aj tréner.
 • odst. 10) Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Pri opakovanom porušení pravidiel v podmienenčnom vylúčení disciplinárna komisia automaticky vylúči hráča z aktuálnej sezóny CHL. Každé vážne zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii #CHL najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu, ktorého sa opatrenie môže dotknúť.
 • Podst. 11) Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy, všetci hráči daného tímu dostanú zákaz činnosti v #CHL na nasledujúcu sezónu. Členské sa v takomto prípade nevracia.

 

XI. NÁMIETKY

Námietku možno podať bezprostredne po zápase a doplniť kedykoľvek po ukončení zápasu, v ktorom je namietaná skutočnosť.

 

XII. OBMEDZENIA HRÁČOV

Zákaz profesionálov
Profesionálni hráči nemôžu figurovať na súpiske a teda nemôžu nastúpiť na žiadny zápas CHL. V playoff môže za hrajúci tím nastúpiť len brankár, ktorý bol v súlade s pravidlami CHL počas základnej časti zapísaný na súpisku daného tímu zverejnenej na webe CHL. Každého brankára vrátane pre playoff musí schváliť vedenie ligy. Brankár nahlásený ako "jednotka" za jeden tím nesmie chytať za iný tím. Brankár nahlásený ako "dvojka" môže chytať maximálne v dvoch ďalších tímoch a za každý z týchto dvoch tímov maximálne tri zápasy. V CHL, vrátane playoff, smie hrať bývalý profesionálny brankár, ktorý nie je aktívny v žiadnom klube. Bývalý brankár nesmie byť zapísaný ako hráč. Bývalý hráč môže byť zapísaný ako brankár.

Overovanie hráčov
- Na overenie hráčov sa využíva elektronická matrika SZĽH, ale aj databázy na www.eurohockey.comwww.eliteprospect.com a tiež online štatistiky SZĽH . Na overenie môže byť použitá aj iná databáza, ak ju prezídium akceptuje. Na overenie hráča sú akceptované všetky relevantné skutočnosti, ktoré deklarujú profesionálnu hokejovú minulosť hráča (svedectvá spoluhráčov, trénerov, obrazové snímky, vysvedčenia, atď..). To že sa hráč nenáchádza v databáze neznamená, že môže automaticky hrať. Pri pochybnostiach rozhodne Prezídium CHL.

- Black list
Tzv. čierna listina je využívaná v prípade pochybností o relevantnosti získaných dôkazov resp. dôkaznej núdze o profesionálnej kariére. V prípade , že vedenie CHL na túto listinu zaradí hráča, tak takýto hráč má automaticky pozastavenú hráčsku činnosti až do rozhodnutia vedenia CHL. Na túto listinu môže vedenie CHL kedykoľvek do 31.12.2023 zaradiť hráča CHL, následne oboznámi Komisiu tímov o zistených skutočnostiach, ktorá väčšinovým hlasovaním Komisie v danej sezóne rozhodne o jeho účasti resp. neúčasti v danej sezóne.


- Inštitút konfrontácie
Na overenie hráčov sa využíva aj tzv. Inštitút konfrontácie - ak traja bývalí spoluhráči tj. priami svedkovia, potvrdia pred prezídiom, že dotyčný hráč hral s nimi v klube ako registrovaný hrač, je to dostatočný dôkaz, že nemôže hrať. S týmto rozhodnutím prezídia musia súhlasiť všetky kluby #CHL, okrem dotknutého klubu, teda klubu na ktorého súpiske je. Dotknutému hráčovi musí byť daný priestor na vyjadrenie sa ešte pred rozhodnutím Komisie.
- Ak sa relevantne preukáže, že na zápas nastúpil nepovolený hráč je zápas tímu, za ktorý nastúpil tento hráč skontumovaný 5:0 v neprospech tohto tímu a hráč je vylúčený z ligy. Námietku voči takémuto hráčovi je potrebné vzniesť bezprostredne. Nasledné dokazovanie musí byť preukázané do 7 dní od tohto zápasu. Pri posudzovaní námietky sa posudzuje aj dobromyselnosť a účelovosť toho, kto námietku podal (tzn. kedy sa tím dozvedel o prekážke hráča hrať ligu a kedy ju oznámil a tiež či tím, ktorý namieta skutočnosť, nenamieta hráča účelovo vzhľadom na výsledok svojho zápasu).

Generálna výnimka
Generálnu výnimku tzn. hráč bezohľadu na vyššie uvedené môže hrať vtedy, ak súhlasia s jeho činnosťou v lige všetci dotknutí manažéri a vedenie ligy.

Právo skontrolovať hráčov

Každý manažér klubu má právo skotrolovať pred zápasom v šatni identitu hráčov, ktorí nastupujú na zápas.

 

XIII. POKUTY A TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDLA OBMEDZENIA HRÁČOV

Ak tím nastúpi na zápas s nepovoleným hráčom, potrestá sa kontumáciou každého zápasu, v ktorom hral nepovolený hráč a pokutou vo výške 500 EUR v prospech ligy. Prezidium #CHL môže rozhodnúť aj o vylúčení tímu z daného ročníka #CHL alebo o individuálnom treste pre zodpovednú osobu. Za nepovoleného hráča sa považuje hráč, ktorý nie je v súlade s pravidlami CHL alebo ktorý nastúpil na zápas v rozpore s pravidlami CHL.

 

XIV. VÝSTROJ

Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnom hokejovom výstroji s výnimkou chráničov ramien a in-line nohavíc, na vlastné riziko. Prilba sa musí používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Používanie ochrannej mriežky a pleksiskla je na individuálnom zvážení každého hráča, vedenie ligy v rámci bezpečnosti, odporúča používať minimálne číre pleksisklo alebo ochrannú mriežku. V prípade porušenia týchto nariadení sa to môže posudzuvať ako nepovolený výstroj a hráč je potrestaný 2-minútovým trestom.

 

XV. OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PLAYOFF #CHL

Playoff začína bezprostredne po ukončení základnej časti. Do playoff (štvrťfinále) postupujú priamo 4 tímy. Ďalší štyria štvrťfinalisti postúpia z baráže medzi tímami umiestnenými na 5. až 12. mieste v tabuľke základnej časti. (Napr. : 5. postupujúce miesto do play off = 6. umiestnený tím v základnej časti; 6. postupujúce miesto do play off = 8. umiestnený tím v základnej časti; 7. postupujúce miesto do play off = 10. umiestnený tím v základnej časti; 8. postupujúce miesto do play off = 12. umiestnený tím v základnej časti) Barážový súboj sa hraje na dva víťazné zápasy počas jedného víkendu bez dňa oddychu. Víťazné tímy Baráže , budú dosadené do Playoff podľa lepšieho postavenia po základnej časti.

Playoff zápasy sa začínajú nasledujúci víkend po ukončení Baráže. Playoff zápasy sa hrajú minimálne s jedným dňom oddychu, ak sa tímy nedohodnú, že ho nepotrebujú.

Štvrťfinále sa hraje na tri víťazné zápasy. Vo štvrťfinále musí mať lepšiu pozíciu vždy ten tím, ktorý bol v základnej časti umiestnený vyššie . Semifinále sa hraje na tri a finále tiež na tri víťazné zápasy. Súboj o tretie miesto je povinný a hraje sa na jeden zápas.

Hráč, ktorý nastúpi na playoff musí mať odohratých minimálne 6 zápasov v základnej časti.  Do tohto počtu sa započítava aj zápas/zápasy, na ktoré hráč nemohol nastúpiť zo zdravotných dôvodov, ktoré deklaruje relevantným dokladom na základe schválenie vedením ligy.

V playoff nastupujú len hráči , ktorí sú na súpiske daného tímu. Náhradní brankári sú v Playoff zakázaní. Náhradný brankár môže hrať playoff len, ak bude schválený výlučne vedením CHL .

V prípade ak v playoff nastúpi náhradný brankár bez výlučného schválenia vedenia CHL alebo hráč ktorému bol udelený trest disciplinárnou  komisiou, považuje sa za nepovoleného hráča.

Tímy v playoff sú povinné nahlásiť vedeniu CHL farbu a sadu dresov , v ktorých budú nastupovať na zápasy playoff a v ktorých sa daná séria odohrá. V tomto prípade nie sú tímy povinné meniť farbu dresu podľa článku I , t.j. farba dresu domáci a hostia.

 

XVI. VIDEOROZHODCA #CHL

Inštitút videorozhodcu má právo využiť rozhodca, štatista, kapitán, vedúci tímu CHL a člen vedenia CHL. CHL disponuje štyroma kamerami, ktoré sú umiestnené nad striedačkami a nad bránkami, tak aby poskytovali čo najlepšie zábery pre objektívne a kvalitné rozhodnutie.

Coachchallange
Počas zápasu má každý tím (kapitán, manažér tímu) právo využiť videorozhodcu raz a rozhodca musí záznam preveriť. V prípade, že je videorozhodca použitý na podnet tímu a tvrdenie tímu na zázname sa nepotvrdí, dostane tím trest vylúčanie hráča za zdržiavnie hry vo výške dvoch minút. Ak sa skutočnosť nepotvrdí ani zo záznamu neznamená to, že sa skutok nestal. Vždy rozhoduje na záver video-konania rozhodca. Videozáznam má rozhodcovi pomôcť pri rozhodovaní ku optimálnemu rozhodnutiu, čo sa týka spravodlivosti, objektivity, transparentnosti a fairplay hry.

Rozhodca môže využiť videorozhodcu kedykoľvek a neobmedzene.

Bezohľadu na videozáznam, je možné na základe neho meniť a rozhodovať o skutkoch iba počas zápasu. Rozhodnutia rozhodcov o góloch a trestoch sú nemenné. Vedenie CHL resp. disciplinárna komisia môže udeľovať aj dodatočné tresty a nie iba na základe titulu (trestu), ktorý mu túto kompetenciu deleguje na základe pravidiel CHL.

ORGÁNY #CHL

 

KOMISIA 
#CHL

Komisia je najvyšším orgánom CHL. Komisia má toľko členov, koľko je klubov v #CHL. Každý tím vymenuje svojho zástupcu do komisie. Komisia súťaže je rozhodovacím orgánom pri tvorbe pravidiel amatérskej hokejovej ligy. Na ustanovujúcej schôdzi komisii pred každou sezónou je obligatorným bodom programu schvaľovanie pravidiel. Pravidlá sa schváľujú ako celok a pre vedenie ligy sú záväzné. Vedenie ligy nesmie presiahnuť pôsobnosť pravidiel. Vedenie ligy má povinnosť aplikovať tieto pravidlá. Komisia v rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, ktoré sú záväzné pre všetky družstvá a hráčov. Komisiu súťaže tvorí aktuálne 17 členov, pričom každé družstvo disponuje v komisii súťaže jedným hlasom.

Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach ohľadom pravidiel a činnosti ligy. Zasadnutie komisie môže zvolať ktorýkoľvek člen komisie, pričom musí na neho pozvať všetkých členov komisie a členov prezídia ligy. Prezident disponuje pri hlasovaní dvoma hlasmi, viceprezidenti a manažéri tímov jedným hlasom.

Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum zasadnutia, mená prítomných, prejednané body, výsledky hlasovania. Výsledok zo zasadnutia komisie prezídium CHL aplikuje do praxe.

 

PREZÍDIUM 
#CHL

Prezídium #CHL organizuje ligu, jednotlivé zápasy a s tým súvisiace činnosti. V súčastnosti má štyroch členov:
 • Prezident #CHL
 • Viceprezident
 • Viceprezident za brankárov a rozhodcov
 • Viceprezident pre kontrolnú činnosť hráčov
Prezídium #CHL vystupuje v mene #CHL dovnútra. Dbá na zabezpečenie optimálnych hokejových podmienok pre jednotlivé tímy a aplikuje pravidlá CHL schválené ustanovujúcou Komisiou CHL. Tvorí ho prezident #CHL a jeho zástupcovia - viceprezidenti #CHL. Všetci sú zároveň členmi Komisie #CHL, v ktorej majú tak, ako jednotliví zástupcovia družstiev hlasovacie právo.
Členom prezídia sa môže stať ktokoľvek kto prejaví záujem a aktuálne prezídium rozhodne o jeho akceptácií. Pri akceptácií sa posudzuje najmä jeho potrebnosť pre koordináciú činností potrebných pre chod ligy.

 

PREZIDENT 
#CHL

Prezident #CHL je riadiacim, výkonným a štatutárnym orgánom ligy. Vystupuje v mene #CHL navonok. Zodpovedá za celkový chod a činnosť ligy, marketing, partnerov a má hmotnoprávnu zodpovednosť. Štatutárne právo môže delegovať na svojho zástupcu len v písomnej forme. Organizuje mediálny tím CHL (redaktora, fotografa a kameramana) a určuje úlohy webmasterovi.

 

VICEPREZIDENT 
#CHL

Viceprezident #CHL je zástupca prezidenta #CHL. Zástupcovia/viceprezidenti môže byť viacerí. Počet určí Komisia #CHL. V súčasnosti sú dvaja a spoločne s prezidentom tvoria prezídium ligy. Rozhodcovia a brankári majú tiež svojich zástupcov. Ďalším viceprezidentom je viceprezident #CHL pre kontrolnú činnosť hráčov.

Viceprezident #CHL za BRANKÁROV je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje brankárov z jednotlivých divízií. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od brankárov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #CHL. Je oprávnený komunikovať a vysvetľovať zástupcom klubov a brankárom jednotlivé pravidlá ligy či pokyny prezídia #CHL. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy. 

Viceprezident #CHL za ROZHODCOV je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje rozhodcov z jednotlivých divízií. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od rozhodcov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #CHL. Je oprávnený komunikovať a vysvetľovať zástupcom klubov a rozhodcom jednotlivé pravidlá ligy či pokyny prezídia #CHL. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy.

Viceprezident #CHL pre KONTROLNÚ ČINNOSŤ hráčov je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje hráčov z elitnej a hobby divízie. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od hráčov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #CHL. Je oprávnený kontrolovať hráčov v jednotlivých databázach. Komunikuje a vysvetľuje zástupcom klubov, prezídiu predkladá jednotlivé zistenia a porušenia pravidiel zo strany hráčov. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy.

 

RIADITEĽ CHL
#CHL

Riaditeľ #CHL je výkonný orgán CHL. Vystupuje v mene ligy do vnútra. Zodpovedá sa Prezídiu CHL a Prezidentovi CHL. Je tiež riadiacim orgánom ligy v rámci kompetencií delegovaných Prezidentom CHL. Riaditeľa určuje Prezident CHL. Zodpovedá za organizačný chod a činnosť ligy, najmä:

- organizuje rozhodcov na zápasy, časomerača, štatistu
- zvoláva Komisiu #CHL minimimálne 3x v rámci sezóny
- určuje zápasy playoff spolu s prezidentom CHL
- zvoláva disciplinárnu komisiu a vedie ju
- disponuje prístupom k záznamom zo zápasov a analyzuje zákroky, v prípade potreby iniciuje disciplinárnu komisiu
- navrhuje prezidentovi organizačné a personálne zmeny v CHL

 

ROZHODCA
#CHL

Stretnutia budú rozhodovať vyškolení rozhodcovia, ktorí disponujú pre výkon funkcie hokejového rozhodcu platnou licenciou. Rozhodca musí mať na sebe rozhodcovský dres, ktorý zabezpečuje liga. Rozhodca musí byť vystrojený píšťalkou, prilbou a komunakčným prostriedkom umožňujúcim hlásiť rozhodnutia štatistovi.
Rozhodcovia všeobecne zodpovedajú za celý zápas a spolu so štatistom kreujú zápisnicu zo stretnutia.
Hlavný rozhodca počas zápasu vykonáva najmä tieto činnosti:
 • uznáva regulárne góly
 • diktuje štatistovi strelcov gólov a asitencie
 • ukladá hráčom a diktuje štatistovi tresty za priestupky voči pravidlám
 • vhadzuje puk na začiatku každej časti hry, po každom dosiahnutom góle a prerušení hry
 • komunikuje s kapítanom tímov a trénerom v prípade potreby
Rozhodcovia musia posudzovať priebeh hry podľa platných pravidiel ľadového hokeja s úpravami pre CHL. Rozhodcovia po zápase zápis skontrolujú a podpíšu. Zápis podpisujú aj zástupcovia klubov. Rozhodca je nespôsobilý, ak pred alebo počas zápasu požije alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, ktoré podstatne ovplyvňujú jeho výkon. Takýto rozhodca bude okamžite odvolaný zo stretnutia a riešený Prezídiom #CHL.
V prípade závažnejších priestupkov proti pravidlám pre objektívne posúdenie môže vedenie požiadať o stanovisko konzílium rozhodcov. Konzílium rozhodcov je poradný orgán disciplinárnej komisie, ktorý tvoria všetci rozhodcovia #CHL. Jeho stanoviska majú odporúčací charakter.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
#CHL

O závaznejších priestupkoch, porušeniach pravidiel a trestoch podľa týchto pravidiel #CHL rozhoduje disciplinárna komisia. Jej uznesenia sú záväzné a sú zverejnené na webovej stránke https://cassoviahockeyleague.com/novinky
Disciplinárnu komisiu tvoria najmä:
 • jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu
 • Riaditeľ #CHL
 • Viceprezident #CHL za rozhodcov a brankárov
 • Viceprezident #CHL pre kontrolnú činnosť
 • Prezident #CHL
 • ďalšie osoby, ktoré prezídium pozve do komisie ad hoc

UPOZORNENIE

#CHL je v plnej miere amatérska a každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné úmyselné aj neumýselné zákroky z nedbanlivosti nenesie zodpovednosť ani Výbor #CHL ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky môžu kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví v zmysle platnej legislatívy SR.

Vedúci každého družstva bol oboznámený s pravidlami a svojim súhlasom sa v mene celého družstva zaväzuje dodržiavať pravidlá fair-play. Vedúci družstva nesmie byť osoba, ktorej konanie poškodzuje ciele a záujmy ligy alebo samotné ligové timy. Vedenie ligy môže  kedykoľvek takúto osobu a nie len vedúceho mužstva vylúčiť natrvalo z ligy.  Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.